Sáng ngày 24 tháng 1 năm 2019 trường tiểu học Nguyễn Duy Hiệu tổ chức Sơ kết năm học 2018-2019.